Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, adres en leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens bewaart een cookie niet. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Met die informatie kunnen adverteerder en website
beheerders voor jou interessante advertenties plaatsen. Bovendien voorkomen cookies dat je steeds dezelfde advertenies ziet.

Volgens artikel 11.7a van de telecomwet zijn alle Nederlandse websites vanaf 5 juni 2012 verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om dergelijke cookies te mogen gebruiken. Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van deze wet. nom. volgt de ontwikkelingen rond de cookiewetgeving en zal zo nodig maatregelen treffen.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die advertenties aan je vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via ‘your online choices’. Deze cookies worden dan niet bij een website van een derde terug geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser.


Cookies are small files that your browsing preferences memorize and store on your own computer. A cookie does not include your name, address, age and other personal data stores a cookie. Cookies remember only your preferences and your interests based on your surfing habits. With this information, advertisers and web site
administrators for you interesting ads. Moreover prevent cookies that you always see the same advertenies.

Article 11.7a of the Telecom are all Dutch websites from June 5, 2012 visitors required to provide information about cookies and ask for permission to be allowed to use such cookies. There is still much uncertainty about the precise impact of this law. nom. following the developments around the cookie legislation and, if necessary, take action.

Some tracking cookies are placed by third parties that serve ads to you. These cookies can be removed via central ‘your online choices. These cookies are not at a website of a third placed back. More information about enabling and disabling and deleting cookies can be found in the instructions and / or using the help function of your browser.